• کرمان , میدان آزادی , ابتدای بلوار جمهوری , ساختمان رویش
  • info@farzankerman.ir
  • 32452945 _ 034
قانون حمایت از حقوق معلولان

معافیت مالیاتی 50 درصدی حقوق یکی از اولیای فرد معلول ،ابلاغ شد 

 

 

اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان ایلاغ شد که بر اساس آن حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید 50درصد معاف از مالیات می شود.

آقای امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی آئین نامه اجرایی تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان را ابلاغ کرد.

بر اساس ماده دوم این ابلاغیه، 50درصد حقوق، مزایا و دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید اعم از اینکه در منزل یا مراکز نگهداری یا بیمارستان نگهداری شوند، مطابق این آئین نامه از پرداخت مالیات معاف است.

ماده سوم این آئین نامه نیز می گوید:

سازمان امور مالیاتی موظف است پس از تعیین نوع و شدت معلولیت افراد دارای معلولیت، به درخواست یکی از اولیا و حسب بررسی های صورت گرفته و تایید مراتب، گواهینامه ای صادر و شدت معلولیت، مشخصات کارفرما و محل اشتغال و مسئولیت پرداخت هزینه های مرتبت بر فرد دارای معلولیت توسط یکی از اولیا را تأیید کند.

بر این اساس، کارفرما مکلف است پس از صدور گواهینامه موضوع ماده (۳) این آئین نامه در زمان پرداخت حقوق، مزایا و دستمزد، با ضمیمه کردن اسناد مربوط به فهرست حقوق پرداختی، معافیت مذکور را بر اساس مقررات، در درآمد مشمول مالیات حقوق مشمولین این آئین نامه، اعمال کند.

ماده پنجم این آئین نامه تاکید کرده است: در صورت زوال شرایط معافیت اعم از کاهش یا رفع معلولیت، قطع پرداخت هزینه‌های مرتب بر معلولیت فرد یا فوت فرد معلول به اظهار اولیا یا اطلاع یافتن سازمان، اولیای مشمول معافیت موضوع این آئین نامه موظفند مراتب را به سازمان و کارفرما اعلام کنند و سازمان نیز مکلف است موضوع را جهت لغو معافیت مذکور به اداره امور مالیاتی ذی ربط اعلام کند.

لازم به ذکر است در راستای تبصره ماده ۴ این آئین نامه، کارفرمایان اشخاص ذی‌نفع می‌توانند، حسب درخواست کارکنان، پس از هماهنگی با اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی مالیات هر سال برای هریک از حقوق بگیران خود بر اساس فهرست مالیات حقوق ماه‌های بعد تا پایان همان سال اقدام کنند

ضمناً در مواردی که معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم قابل کسر از درآمد مشمول مالیات حقوق باشد، معافیت موضوع ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان پس از کسر معافیت مذکور، اعمال شود.

 

سه گواهی که سازمان بهزیستی باید صادر کند:

سازمان بهزیستی کشور مطابق درخواست یکی از اولیاء، موظف است بررسی های لازم را برای تأیید وضعیت معلولین انجام دهد و گواهی های لازم در این زمینه را صادر کند. گواهی های صادره از سوی سازمان بهزیستی برای اولیاء معلولان شدید سه مورد زیر است.

  • گواهی تعیین نوع و شدت معلولیتسازمان بهزیستی باید برای تعیین و نوع معلولیت افراد مشمول این قانون، بررسی های لازم را به عمل بیاورد. پس از مشخص شدن نوع و میزان معلولیت گواهی لازم را برای آنها صادر می­کند.
  • گواهی تأیید مسئولیت پرداخت هزینه هاپس از تعیین میزان و نوع معلولیت، باید تقبل هزینه های فرزند معلول توسط اولیاء به وسیله سازمان امور بهزیستی تأیید شود. برای سازمان امور بهزیستی باید مشخص شود که فرد معلول تحت حمایت و سرپرستی یکی از والدین قرار دارد.
  • گواهی مشخصات کارفرما و محل اشتعالدر نهایت محل اشتغال یکی از والدین و نام کارفرما برای استفاده از معافیت 50 درصدی است، که حتماً باید در گواهی نامه صادره از سوی سازمان بهزیستی، قید شود.

گواهی نامه های صادره از سوی سازمان بهزیستی برای ارائه به اداره امور مالیاتی و استفاده از بخشش 50 درصدی مالیات یکی از اولیاء، ضروری و لازم است.

https://shaghool.ir/Files/923618_95.pdf

https://www.behzisti.ir/news/13770/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF

1 نظر

  • موافقت خود را برای معافیت 50درصد يکی از والدین فرد
    معلول‌ اعلام می‌کنم. به امید خدا تمام افراد معلول از نظر مالی
    توان مند و بی نیاز باشن .

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مقالات


اهمیت سرویس لیفتراک

اهمیت سرویس لیفتراک

عیب یابی لیفتراک

عیب یابی لیفتراک

لیفتراک

لیفتراک

پروژه ها


اطلاعات تماس


ساعات کاری


شنبه
8:00 تا 16:00
یک شنبه
8:00 تا 16:00
دو شنبه
8:00 تا 16:00
سه شنبه
8:00 تا 16:00
چهار شنبه
8:00 تا 16:00
پنج شنبه
8:00 تا 14:00
جمعه
تعطیل