• کرمان , میدان آزادی , ابتدای بلوار جمهوری , ساختمان رویش
  • info@farzankerman.ir
  • 32452945 _ 034

پروژه های خدماتی

پروژه های خدماتی
رستوران کارخانه لاستیک بارز

انجام خدمات رستوران کارخانه لاستیک بارز کرمان از سال 1393 تا 1400

خدمات اداری تنظیف

پیمان خدمات اداری تنظیف نواحی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از سال 1397 تا 1400