• کرمان , میدان آزادی , ابتدای بلوار جمهوری , ساختمان رویش
  • info@farzankerman.ir
  • 32452945 _ 034

پروژه های ساختمانی

پروژه های ساختمانی
انبار نفت سیرجان

پیمان واگذاری جمعی انبار نفت سیرجان از سال 1397 تا 1400

تعمیرگاه لیفتراک

انجام کلیه امور تعمیرگاه لیفتراک کارخانه لاستیک بارز کرمان از سال 1394 تا 1400