• کرمان , میدان آزادی , ابتدای بلوار جمهوری , ساختمان رویش
  • info@farzankerman.ir
  • 32452945 _ 034

پروژه های فضای سبز

پروژه های فضای سبز
پارک مادر شهر رفسنجان

اجرای عملیات نگهداری فضای سبز پارک مادر شهر رفسنجان از سال 1396 تا 1398

فضای سبز شرکت ملی پخش فرآورده نفتی

فضای سبز کرمان و نواحی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از سال 1397 تا 1400

پارک بهشت شهر رفسنجان

اجرای عملیات نگهداری فضای سبز پارک بهشت شهر رفسنجان از سال 1396 تا 1398