• کرمان , میدان آزادی , ابتدای بلوار جمهوری , ساختمان رویش
  • info@farzankerman.ir
  • 32452945 _ 034

پروژه های فنی

پروژه های فنی
تست یونیفرمیتی بارز

انجام قسمت یونیفرمیتی لاستیک و انتقال لاستیک کارخانه لاستیک بارز کرمان از سال 1399 تا 1400

تعمیر ماشین آلات مکانیزه

تعمیر ماشین آلات مکانیزه اداره کل راه آهن کرمان از سال 1397 تا 1398

بوکینگ تردهای اکسترودر

بوکینگ تردهای اکسترودر کارخانه لاستیک بارز کرمان از سال 1399 تا 1400

اپراتوری و سرویس نگهداری آسانسور های صنعتی

اپراتوری و سرویس نگهداری آسانسور های صنعتی کارخانه لاستیک بارز کرمان از سال 1397 تا 1400