• کرمان , میدان آزادی , ابتدای بلوار جمهوری , ساختمان رویش
  • info@farzankerman.ir
  • 32452945 _ 034

بلاگ

رای دیوان عدالت اداری
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
بدون دیدگاه

رای دیوان عدالت اداری

      رای شماره ۲۰۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲ مصوبه شماره ۱۶۵۳۰۴/ت۵۲۲۳۴هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیأت وزیرانتاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۲۶  شماره دادنامه: ۲۰۰۴    شماره پرونده: ...

قانون حمایت از حقوق معلولان
۲۵ مرداد ۱۴۰۱
بدون دیدگاه

قانون حمایت از حقوق معلولان

معافیت مالیاتی 50 درصدی حقوق یکی از اولیای فرد معلول ،ابلاغ شد      اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان ایلاغ شد که بر اساس آن حقوق و مزایا یا ...